powrót

Kalendarium

1931

Daniel Kraushar funduje zegar na wieży kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Konstancinie; co stanowi przykład przedwojennego ekumenizmu – fundator jest ewangelikiem pochodzenia żydowskiego.