powrót

Kalendarium

1916

24 stycznia
Wprowadzenie kartek na cukier. W Konstancinie żydowscy kupcy rozpoczynają produkcję erzaców z melasy.

Czerwiec
W Warszawie i Konstancinie pojawiają się po raz pierwszy w Kongresówce kosze na śmieci, mające być widomym świadectwem niemieckiego upodobania do porządku i czystości oraz misji kulturowej na Wschodzie.

4 października
Władze niemieckie wydają rozporządzenie o przymusowej pracy mężczyzn w wieku 18-45 lat oraz o przymusowej zbiórce złomu metali kolorowych na potrzeby wojska. Mimo tego dzwony z kościołów w Konstancinie i Skolimowie ocalały.