powrót

Kalendarium

1915

5 sierpnia
Niemcy zajmują Warszawę i Kongresówkę. W Konstancinie powstają szpitale wojenne i sanatoria dla ozdrowieńców.

25 sierpnia
Niemcy tworzą na ziemiach Królestwa Kongresowego generalne gubernatorstwo na czele z gen. Hansem von Beselerem.