Łużycoki z okolic Wilanowa

powrót

Łużycoki z okolic Wilanowa

1882 r.
pocztówka ze zbiorów Łukasza Maurycego Stanaszka