powrót

Kalendarium

1909

Konstancin zostaje przyłączony do warszawskiej centrali telefonicznej, należącej do szwedzkiej firmy Cedergren. W letnisku zarejestrowanych jest 110 stałych abonentów.

Czerwiec
Na terenie osiedla robotniczego Mirków w Jeziornie zostaje ukończona budowa kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, według projektu Hugo Kudera. Część funduszy na budowę kościoła przekazuje współwłaściciel fabryki papieru Edward Natanson, część zaś pochodzi ze składek.

Powstają wille:
- „Hypatia”, na zlecenie Władysława hr. Lisa-Kozłowskiego;
- „Wersal”, na zamówienie Teodora Antoniego Gwizdalskiego.