powrót

Kalendarium

1906

Powstają wille:
- „Eugenia” (później „Natemi”,) według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego na zamówienie Artura Oraczewskiego;
- „Eloe”, według projektu Kazimierza Skórewicza na zlecenie Piotra Drzewieckiego;
- „Pallas Athene”, według projektu Mariana Lalewicza na zamówienie Leona Raczkowskiego;
- „Zameczek”, według projektu właściciela Izydora Pianko;
- „Gryf”, według projektu właściciela Bronisława Colonna-Czosnowskiego.

W Skolimowie Mieczysław Maszkowski zakłada szkołę dla dziewcząt.