powrót

Kalendarium

1902

 

Powstaje willa „Pod Dębem”, dla Józefy z Iwaszkiewiczów hr. Dąmbskiej oraz „Leonówka”, na zamówienie Leonii Rudzkiej, obie według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego.

W Mirkowskiej Fabryce Papieru pracuje przeszło 1 000 osób, a wartość produkowanego papieru określa się na blisko 2 mln rubli.