powrót

Kalendarium

1900

Maria ze Skórzewskich Ogińska sprzedaje Konstancin Towarzystwu Akcyjnemu Ulepszonych Miejscowości Letniczych. W lutym władze carskie zatwierdzają statut spółki.

Właściciel Skolimowa, sędzia grodzki Wacław Preker zarządza parcelację terenów, których jest właścicielem i przeznacza je na przyszłe letnisko. Wytyczeniem działek pod zabudowę zajmuje się geometra przysięgły Ludwik Rubach.