Aktualności

więcej

Skolimów

Skolimów położony na lewym, niskim brzegu Jeziorki był początkowo wsią rycerską. Pierwsze zapisy o jego istnieniu pochodzą z XV wieku...

»

Historia Konstancina

Powstanie Konstancina związane jest ściśle z rozwojem Warszawy, która aż do 1916 roku nieznacznie tylko przekroczyła linię ziemnego wału, usypanego na jej obrzeżu w 1770 roku...

»

Dzieje Chylic

Chylice, to dawne letnisko w obecnej gminie Konstancin-Jeziorna, położonej w powiecie piaseczyń-skim. Historia tej miejscowości jest stosunkowo krótka, bo do początku XX w. były to tereny mające charakter wybitnie rolniczy przy czym gros areału zajmował rzadki las i łąki. Dobra ziemskie Chylice aż po wybuch ostatniej wojny w znacznej części należały do rodzin Jacobsonów i Hopferów...

»

Jeziorna

Jeziorna, wraz z Konstancinem tworząca tutejsze miasto i gminę, jest miejscowością nieporównywalnie od niego starszą, a historia osadnictwa na jej terenie liczy ponad 2000 lat. Choć najstarsze odnotowane zapisy o miejscowości pochodzą z początku XV wieku, a pierwszą pisemną wzmiankę datujemy na rok 1410,
kiedy to miała miejsce bitwa pod Grunwaldem, to jednak osada położona na północ do rzeki Jeziorki istniała już dużo wcześniej...

»