powrót

Kalendarium

1830

Bank Polski nabywa zakład papierniczy, na terenie obecnej Mirkowskiej Fabryki Papieru planując, po przekopaniu kanału do Warszawy, wykorzystać istniejącą strukturę w celu zaopatrywania miasta w wodę z Jeziorki. Plany te zmienia wybuch i upadek powstania listopadowego, po którym w celu zwrotu inwestycji bank postanawia rozwinąć produkcję papieru.