powrót

Kalendarium

1794

Podczas insurekcji kościuszkowskiej maszerująca na Warszawę armia generała Suworowa, po dokonaniu rzezi Pragi, przeprawia się Przewozem Karczewskim, w okolicach wsi Gassy, na drugi brzeg Wisły i w poszukiwaniu aprowizacji doszczętnie plądruje wsie klucza oborskiego. Zniszczeniu ulega również pałac w Oborach.