powrót

Kalendarium

1688

Jan Wielopolski kończy budować w Oborach, w miejscu drewnianego dworu, barokowy pałac, według projektu Tylmana z Gameren lub architekta z jego kręgu.