powrót

Kalendarium

1649

Aleksander Koniecpolski, syn Stanisława sprzedaje dobra oborskie Janowi Wielopolskiemu z Pieskowej Skały, rozpoczynając w ten sposób trwające ponad 150 lat panowanie Wielopolskich na tych ziemiach.