powrót

Kalendarium

1607

W trakcie rokoszu Zebrzydowskiego szlachta ciągnąca na Warszawę rozkłada się obozem pod wsią Jeziorną, na granicy ziem królewskich, na łąkach należących do Oborskich. Zostaje tam sporządzony i podpisany akt rokoszu.