powrót

Kalendarium

1476

Konrad, książę mazowiecki, wyzwala od konieczności stawiania i naprawiania zamków i warowni mazowieckich na terenie ziemi czerskiej podległych mu rycerzy, w tym zamieszkujących okoliczne ziemie: Stanisława z Kawęczyna, Jakuba i Jana Cieciszewskich – właścicieli Cieciszewa i Słomczyna, Marcina, Stanisława i Andrzeja Oborskich – właścicieli Obór, Czernideł i Łyczyna oraz Pawła z Błędowa – posiadacza Chabdzina, Opaczy, Łęgu i Ciszycy.