powrót

Kalendarium

1898

Maria Grzymała-Potulicka sprzedaje las o pow. 225 morgów, zwany Konstancin, swej siostrzenicy Marii ze Skórzewskich, księżnej Ogińskiej, siostrze Witolda Skórzewskiego.

Geometra Kazimierz Madaliński dzieli Konstancin na działki, każda o pow. 10 000 łokci kwadratowych, czyli 3,3 tys. m kw. Rozpoczyna się wytyczanie ulic i urządzanie terenów wspólnych; w tym parku, zwanego pierwotnie Zakładowym, a obecnie Zdrojowym.

Wąskotorowa Kolejka wilanowska, która do tej pory dochodzi tylko do Klarysewa, zostaje przedłużona do Jeziorny i Konstancina.

Witold Skórzewski powołuje Towarzystwo Akcyjne Ulepszonych Miejscowości Letniczych, z kapitałem zakładowym 20 tys. rubli. Jego głównym celem jest budowa urządzeń komunalnych w Konstancinie.

Rozpoczyna się budowa willi „Aniela” (obecnie „Romalin”), według projektu Władysława Marconiego na zlecenie Antoniny z Natansonów i Stefana Dziewulskich.
 

Plan parcelacji Konstancina wykonany przez Kazimierza Madalińskiego

Archiwum M. St. Warszawy