powrót

Kalendarium

1897

Hrabia Witold Drogosław Skórzewski, ustanowiony egzekutorem testamentu hrabiny Marii Grzymały-Potulickiej, siostry swojej matki, zgodnie z jej wolą parceluje należący do Potulickich majątek ziemski Obory i wydziela z niego las o powierzchni 225 morgów (126 ha), z przeznaczeniem na sprzedaż, w celu zaspokojenia innych legatów wymienionych w testamencie. Wkrótce, wyczuwając koniunkturę, postanawia, w porozumieniu z rodziną, urządzić na tym terenie letnisko dla zamożnych mieszkańców Warszawy, wzorowane na zachodnich kurortach. Dla uczczenia pamięci matki, Konstancji z Potulickich Skórzewskiej nadaje nowej miejscowości nazwę Konstancya, zmienioną później na Konstancin.