powrót

Kalendarium

1944

Luty
Roman Kitzner uruchamia na krótko w willi „Ustronie” konspiracyjną radiostację AK.

Żandarmi aresztują pracownika Mirkowskiej Fabryki Papieru pod zarzutem ostrzegania innych przed akcjami policji. Aresztowany zostaje zaprowadzony nagi nad wykopany dół i zatłuczono na śmierć pałkami.

Maj
Władze okupacyjne nakazują mieszkańcom opuszczenie Konstancina. Domy mają być wysprzątane, a na zabranie rzeczy podręcznych trzeba mieć specjalne zezwolenie.

1 sierpnia
Godzina „W” w Konstancinie-Jeziornie. Powstańcy z batalionu NSZ, scalonego już wówczas z AK, opanowują fabrykę papieru w Jeziornie i biorą do niewoli dużą liczbę żołnierzy Wehrmachtu. Następnie, zgodnie z rozkazem, wyruszają na zgrupowanie w Lesie Kabackim. W Jeziornie, w rejonie posterunku policji granatowej, wywiązuje się walka, w wyniku której ginie dowódca „Szary” oraz podoficerowie: „Stalowy”, „Lisowski” i „Równy”. Odział wycofuje się do Lasów Chojnowskich.

15 sierpnia
Ewakuacja, za zgodą Niemców, Szpitala św. Ducha z Ujazdowa do Konstancina. Wielu powstańców ratuje w ten sposób życie, a Konstancin rozpoczyna swoją, kontynuowaną po wojnie, działalność jako ośrodek chirurgii i rehabilitacji.

16 sierpnia
Z Lasów Chojnowskich na pomoc powstańczej Warszawie wyrusza zgrupowanie liczące około 800 powstańców. W jego skład wchodzi batalion „Krawiec”, pod dowództwem kpt. Mariana Bródki-Kęsickiego ps. „Grzegorz”, złożony z mieszkańców gminy Skolimów-Konstancin. Po nocnych walkach w rejonie Wilanowa, gdzie ginie dowódca zgrupowania ppłk Mieczysław Sokołowski ps. „Grzymała”, batalion zostaje rozbity i wycofuje się m.in. do Lasów Chojnowskich.

24 sierpnia
W powstańczych walkach na Powiślu w Warszawie ginie Jan Przecław Potulicki ps. „Rafał Olbromski”, dowódca oddziału szturmowego Zgrupowania AK „Konrad”. Jan Potulicki był najstarszym synem Henryka i Marii ze Stroynowskich, właścicieli pałacu w Oborach.

Wrzesień
Niemcy odnajdują ziemiankę z ukrywającymi się Żydami z Jeziorny, położoną w lesie nieopodal osiedla Obory Parcela. Mordują kilkanaście osób.