powrót

Kalendarium

1941

Niemcy tworzą getto w Jeziornie, a następnie likwidują je przenosząc mieszkańców do getta w Warszawie i Otwocku. Abraham Konigstein – prezes gminy żydowskiej i rabin Rosencweig wyjeżdżają do Warszawy wywożąc potajemnie rodały.